arrow_drop_up arrow_drop_down
12 juni 2019 

Leidinggeven aan Millennials: pas op met complimenten!

Dirk van Uffelen is een van de Co-Founders van Millennial Lift en begeleidde diverse traineeships. Daarbij viel het hem op dat bij het leidinggeven aan Millennials, zij vaker complimenten krijgen dan opbouwende kritiek. In dit artikel gaat hij hier verder op in en licht hij toe wat de visie van Millennial Lift hierop is.

Leidinggeven aan Millennials

Leidinggeven aan Millennials en feedback

Tijdens de diverse traineeships die ik als trainer/coach begeleidde, viel me telkens op dat de hoogopgeleide Millennials substantieel meer complimenten dan opbouwende kritiek kregen van hun leidinggevenden én dat zinnen regelmatig begonnen met de woorden: ‘jij bent …’. Bijvoorbeeld: ‘jij bent heel sensitief’. De vraag is of Millennials wel behoefte hebben aan deze verhouding complimenten/kritiek én of het gebruik van het werkwoord ‘zijn’ wel effectief is. Wij denken van niet. Millennials willen groeien, hun potentieel verwezenlijken en leren hoe zij dit kunnen doen.

‘Good Job’

“There are no two words in the English language more harmful than ‘good job’”. In de film Whiplash (2014) legt de beroemde dirigent Terence Fletcher aan voormalig student Andrew Neiman uit waarom hij destijds op het prestigieuze Shaffer conservatorium zo veeleisend en agressief was in zijn benadering. Hij vertelt dat hij vindt dat studenten gepushed moeten worden ‘beyond what is expected of them’. Dit is, zo zegt hij, de enige mogelijkheid om het beste uit een leerling naar boven te halen en hem zo te helpen zijn potentieel te verwezenlijken.

De allergrootste talenten, zij die geloven in hun eigen potentieel en in ontwikkeling, zullen zich daardoor niet laten ontmoedigen. Zij gaan juist meer oefenen en zullen de kritiek beschouwen als richtinggevend met betrekking tot wat ze vaker moeten gaan oefenen. In de film verwijst Fletcher tijdens zijn uitleg naar het feit dat Jazz legende Charlie Parker wereldberoemd werd doordat orkestleider Jo Jones tijdens een optreden een bekken naar zijn hoofd smeet omdat hij een fout maakte. Charlie ‘Bird’ Parker besloot meer te gaan oefenen en de rest is geschiedenis. De conclusie van Fletcher: complimenten kunnen ervoor zorgen dat studenten gaan denken dat ze er al zijn waardoor ze minder vaak en minder intensief gaan oefenen dan nodig om de absolute top te halen.

Het risico van complimenten bij leidinggeven aan Millennials

De Amerikaanse psychologe Carol Dweck kwam eveneens tot de conclusie dat complimenten, indien op een verkeerde wijze geformuleerd of getimed, een risico met zich meebrengen. Zij deed jarenlang onderzoek naar ‘mindsets’ en onderscheidde een ‘fixed mindset’ en een ‘growth mindset’. Zij ontdekte dat sommige leerlingen een vaststaand en onveranderlijk zelfbeeld hadden waar andere leerlingen juist een ontwikkelbaar zelfbeeld hadden.

Bepaalde complimenten, bijvoorbeeld: ‘wat ben je toch slim’ kunnen, hoe goed bedoeld ook, een ‘fixed mindset’ veroorzaken of in stand houden en leren in de weg staan. Effectiever is het als een leidinggevende, ouder of leerkracht een compliment geeft ten aanzien van het specifieke gedrag dat tot een bepaald resultaat heeft geleid. Met andere woorden: een compliment voor de gekozen strategie. Leren kan nog verder worden gestimuleerd door te benoemen wat de leerling nog beter had kunnen doen of zeggen.

Als we de visies van Terence Fletcher en Carol Dweck combineren en vertalen naar de praktijk van leidinggeven aan Millennials binnen organisaties, dan komen we tot de volgende drie tips:

  1. Vraag, ten behoeve van het helpen realiseren van het potentieel van jouw Millennial collega, meer dan hij/zij van zichzelf vraagt.
  2. Spreek bij het geven van feedback in termen van ‘effectief’ en ‘niet effectief’ en niet in termen van ‘goed’ en ‘fout’.
  3. Geef specifieke feedback: benoem concreet gedrag en leg uit hoe dit effectief was en wat hij/zij had kunnen doen om nog meer resultaat te bereiken.

We zijn heel benieuwd wat ervaringen van anderen hiermee zijn. Of je nu Millennial of leidinggevende bent. Laat het vooral weten door een reactie achter te laten onder dit bericht of op social media! Je mag natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen.

Reactie plaatsen

Wij gebruiken Cookies